Zespół Szkół Nr 26
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Zespół Szkół Nr 26 > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania

  Drukuj
 

Wszystkie szkoły w chodzące w skład Zespołu są szkołami publicznymi.

Szkoła  działa  na  podstawie  ustawy  z  dnia  7 września 1991r. o systemie oświaty  (Dz.  U.  z  2004r.  Nr  256,  poz.  2572  z  późniejszymi zmianami) i w oparciu o Statut Zespołu Szkół Nr 26.

Zasady finansowania
 
Działalność Zespołu Szkół Nr 26 finansowana jest z subwencji oświatowej, dotacji organu prowadzącego oraz dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów, pochodzących z wynajmu pomieszczeń oraz darowizn.


Zasady działalności edukacyjno-wychowawczo-opiekuńczej

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa Arkusz Organizacyjny Zespołu Szkół Nr 26, Statut, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny, Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia, Programy Działań Wspierających, Indywidualny Program Edukacyjno Terapeutyczny


Zasady zarządzania

W oparciu system Kontroli Zarządczej.


Zasady wynagradzania

Wynagradzania pracowników:

  • Nauczycieli - w oparciu o ustawę Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. Nr 97 poz.674 z 2006 roku z późn. zm.) oraz regulamin dotyczący niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez m. st. Warszawę (uchwała Nr LII/1581/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2009 r. z późn. zm.).
  • Pracowników administracji i obsługi, w oparciu o ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50 poz. 398) i własny regulamin wynagradzania.
 
 
Wprowadził BZMW/ext.BWroblewska 27-12-2012
Aktualizujący bzmw/ext.bwroblewska 27-12-2012
Zatwierdzający bzmw/ext.bwroblewska 27-12-2012
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 28-12-2012
Liczba odwiedzin: 1086