Zespół Szkół Nr 26
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Zespół Szkół Nr 26 > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Nr 26

Zespół Szkół Nr 26 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Nr 26

  • Data publikacji strony internetowej: 20-10-2009
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20-10-2009

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

1.     Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.

2.     Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.

3.     Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.

4.     Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.

5.     Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

6.     Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

7.     Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

8.     Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.

9.     Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Majewskazs26@zs26.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 822 20 31. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

1.     Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Urbanistów. Do wejścia można przejść z parkingu. Przy wejściu znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto są jeszcze dwa wejścia od strony boiska – dostępne dla uczniów i pracowników szkoły w określonych godzinach.

2.     Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi oraz pracownik ochrony.

3.     W budynku na każdym poziomie (parter i 3 piętra) znajduje się korytarz. Na jego początku i końcu  znajduje się klatka schodowa. Budynek nie posiada podesty ruchome dla osób niepełnosprawnych.

4.     Budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

5.     Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych.

6.     Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

7.     W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Sposób dojazdu

Dojazd komunikacją miejską :7,9,15,128,154,157,184,186,208,228,414,521

Przystanki: Dickensa, Pętla Szczęśliwice.

Wejście od ulicy Urbanistów 3

 
 
Wprowadził Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-09-2020
Aktualizujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-09-2020
Zatwierdzający Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-09-2020
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-09-2020
Liczba odwiedzin: 435